Strony: 1234z 4
Sieć wodociągowa Biała Niżna-Siołkowa

W dniu 12 kwietnia 2017 r Wójt Gminy Grybów oraz Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie podpisali umowę na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Biała Niżna - Siołkowa.

Strony: 1234z 4


 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie

  

33-300 Grybów  Jakubowskiego 33

tel: 18 448-42-43   fax: 18 448 42-44

e-mail: zwik@gmina.grybow.pl

NIP: 734-33-52-498  REGON: 120836004

 

Konto bankowe do wpłat za wodę:

BS Grybów nr konta: 76 8797 0003 0000 0015 0795 0001

 

 

2012.08 POIiŚ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże from WFOŚiGW w Krakowie on Vimeo.

Odwiedzin
Kreator IAP - (C) ZWiK Grybów